A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Bilancujeme období 2014 – 2018… BEZPEČNOST A SPORTOVIŠTĚ

Ondřej Běták

Zlín patří dlouhodobě mezi nejbezpečnější města. Nejlépe si to lze uvědomit třeba při cestování, při návštěvách měst jiných… V ulicích a na veřejných prostranstvích Zlína lidé nemusí mít strach. Což je obrovská přednost našeho města. I díky tomu, že bezpečnost je jednou z priorit radnice.

Další z priorit je sportování. Není asi nikdo, kdo by zpochybňoval jeho pozitivní vliv na zdraví člověka. Aby se dalo dobře sportovat, musí být kde. I o to se do značné míry stará radnice.

V letech 2014 – 2018 byl za oblasti bezpečnosti a městská sportoviště zodpovědný Ondřej Běták. A bilancuje.

Výhodou sportovišť je, že je na první pohled vidět, v jakém jsou stavu. Jak se o ně jejich majitel stará, zda investuje do jejich údržby a modernizace.

O městská sportoviště se staráme s maximálním úsilím. Tabulka všech těch investic za poslední čtyři roky je dlouhá, proto vám raději sděluji hodnocení svými slovy. Investovali jsme do sportovišť velkých – jako například do Stadionu mládeže nebo haly na Bartošově čtvrti, tak malých, myšleno různá hřiště, tolik vyhledávaná rekreačními sportovci. Vy, co je navštěvujete – víte sami.

Setkáváme se s dotazy, proč se výrazně nemění vzhled a funkčnost Zimního stadionu Luďka Čajky, sportovní haly pod ním a fotbalového stadionu na Letné. Za město musím upozornit na fakt, že jmenovaná sportoviště nepatří Zlínu a je tedy prioritně věcí jejich majitelů, jak se o ně dokáží postarat. Pomáháme jim, s vědomím, že zde sportuje hodně lidí a často jde o děti a mládež, ale nemůžeme do těchto objektů zásadním způsobem investovat. „Na stůl“ tak přichází snaha o jejich převzetí – nejdále jsme v tomto směru u fotbalového stadionu. Ten nyní patří organizaci Sportovní kluby Zlín.

Je nespornou předností Zlína, že je městem bezpečným. Že se lidé nemusí při svých každodenních cestách obávat napadení, obtěžování či dokonce přepadení. Jistě, nelze to tak říci stoprocentně, i na území našeho města je zastoupen tento druh kriminality, jeho riziko je však významně sníženo. Snažíme se pro to udělat maximum. Zlín má funkční a perfektně vybavenou městskou policii, podařilo se realizovat rozsáhlý kamerový systém, spolupracujeme úzce s Policií ČR. Jedním dechem dodávám, že se podařilo zavést velmi účinná opatření na ochranu školáků a školních objektů, strážníci pomáhají udržet pořádek na všech významných akcích pořádaných na území města. Ne, není to náhoda, že má Zlín pověst bezpečného města. A my, pokud nám k tomu opět dáte důvěru, se budeme snažit tuto pověst udržet a bezpečnost Zlíňanů a návštěvníků města dále posilovat.

V této souvislosti mohu sdělit, že jsme už zahájili práci na opatřeních, které mají zabránit nezodpovědným řidičům v jízdě křižovatkami na „červenou.“ Smyslem bude osadit nejfrekventovanější křižovatky kamerami, které budou toto jednání registrovat, čím je umožní následně trestat. Tímto způsobem chceme ochránit drtivou většinu účastníků silničního provozu, kteří pravidla respektují. Navíc, pokud se budou pokyny na semaforech dodržovat, přispěje to k plynulosti celé dopravy. A to je další pádný důvod, proč tento projekt uvést v život.

Těch projektů, jak v oblasti sportu, tak bezpečnosti, máme celou řadu. A jsme připravení na nich pracovat. Pracovat pro město Zlín. Pro vás.

Ondřej Běták, člen Rady města Zlína v letech 2014 – 2018, kandidát hnutí STAN