A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Bilancujeme období 2014 – 2018… DOPRAVA

Josef Novák

Doprava se bezesporu dotýká každého z nás. Jezdíme do zaměstnání, používáme MHD, parkujeme, každý den se pohybujeme po chodnících. Ale také jezdíme na kolech, koloběžkách či kolečkových bruslích. Je tak jasné, že dopravu my všichni považujeme za velmi, velmi důležitou.

Za poslední čtyři roky se nám proto podařilo proinvestovat v dopravě rekordní částky. Vše nejde řešit či odstranit hned, ale věci se ve Zlíně posouvají kupředu.

V letech 2014 – 2018 byl za oblast dopravy zodpovědný Josef Novák. Jaké je jeho hodnocení?

Do dopravy se ve Zlíně investuje nejvíce za poslední roky, okolo 130 milionů korun ročně. Podařilo se opravit páteřní, tedy ty nejdůležitější silnice a chodníky ve městě. Během každého roku vznikají desítky nových parkovacích míst, další stovky se během oprav legalizují.

Každý rok se podaří uskutečnit desítky větších či menších akcí. Těžko je všechny vyjmenovat, proto jsem vybral pouze ty největší nebo významné:

 • Rekonstrukce ulice Mostní
 • Malenovice. Regenerace sídliště. Modernizovala se nejstarší ulice ve Zlíně, J. Staši. Náklady cca 42 milionů korun. Proměna prostoru před bývalým kinem Květen v centru Malenovic, mimo jiné zde vzniklo dalších 110 parkovacích míst. Kruhový objezd
 • Nová parkovací místa. Třeba na sídlišti Jižní Svahy - na ulici Hony III vzniklo 21 nových parkovacích míst, na ulici Nad Vývozem 14, v ulici SNP 10, v ulici Budovatelská 6, v ulici Valachův žleb 4 a na ulici Pasecká parkovací pruh pro 12 aut. Až 180 legálních míst vznikne díky rekonstrukcím ulic Česká, Moravská a Slezská… Například v rámci sedmé etapy regenerace panelového sídliště v Malenovicích se vylepšilo celkem 80 stávajících míst a vzniklo 22 nových. Během další etapy regenerace sídliště na Podhoří vzniklo 45 nových stání pro auta. Stejná situace je u investice na ulici Dřevnická - 21 nových parkovacích míst. Atd…
 • Opravy chodníků. Více než 40 procent chodníků ve Zlíně je ve výborném technickém stavu, vyjádřeno pomocí školní klasifikace dostaly známku jedna. Na pětce, havarijní úrovni vyžadující co nejrychlejší zásah, je cca procento
 • Roste síť cyklostezek. V letošním roce překročí jejich celková délka 30 kilometrů. Zmínil bych úsek Příluky – Lužkovice – Klečůvka, stezka pro pěší a cyklisty podél tř. T. Bati, ulice Lorencová – Podvesná XII, tř. T. Bati – smíšená stezka Váchova – Antonínova, Městská obslužná cyklostezka Antonínova – centrum. Propojujeme jednotlivé úseky, stavíme a projektujeme další
 • Letošní rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín – Štípa
 • MHD máme jedno z nejlevnějších v zemi, děti a senioři jezdí za 330 Kč ročně. Modernizuje se vozový park, autobusy a trolejbusy jsou klimatizované, máme bateriové trolejbusy
 • Podhoří - regenerace sídliště
 • Výměna asfaltového povrchu na ulicích Štefánikova – Přílucká
 • Lávky a zastávky MHD

 

NYNÍ REALIZOVANÉ STAVBY:

Úprava komunikace nad ulici Štefánikova kolem nového komplexu UTB. Křižovatka ulic Pasecká – Klabalská. Regenerace sídliště Podhoří III. etapa – 2. stavba. Rozšíření parkovacím míst JS – ulice Česká. Chodník podél tř. T. Bati, 81. budova – křižovatka Prštné

STAVBY S JIŽ VYBRANÝM ZHOTOVITELEM:

Ulice Středová - oprava komunikace a stezka pro cyklisty. Ulice Ševcovská a Díly II, úprava uličního prostoru

STAVBY PŘIPRAVOVANÉ K SOUTĚŽI NA ZHOTOVITELE:

- Ulice Dřevnická - parkování u škol. Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou v Přílukách. Vybudování chodníku z ulice Vinohrádek ke hřbitovu Mladcová. Regenerace panelového sídliště – 7.etapa

Aktuálně pracujeme na třech projektech, které zaplatíme z evropských peněz (až 100 milionů korun):

- Ulice Středová oprava komunikace a stezka pro cyklisty. Povrch ulice Středová je ve špatném stavu, v lokalitě je zhoršená dopravně-bezpečnostní situace chodců a cyklistů. Projekt zahrnuje obnovu povrchu vozovky, realizaci bezpečnostních úprav křižovatek a přechodů pro chodce, součástí řešení je výstavba cyklistické stezky, kombinované s cyklopruhy a piktogramovými koridory pro cyklisty. Počátek realizace podzim 2018.

- Cyklostezka ulice Výletní a Tyršovo nábřeží. Dojde k vybudování průjezdního koridoru pro cyklisty na ulicích Tyršovo nábřeží a Výletní v centru Zlína. Koridor bude částečně řešen jako stezka pro chodce a cyklisty se smíšeným provozem a částečně jako cyklotrasa na zklidněném úseku Tyršova nabřeží. Součástí řešení jsou komplexní dopravně-bezpečnostní opatření v lokalitě. V rámci řešeného úseku bude vybudován podjezd pod Cigánovským mostem z důvodu potřeby  mimoúrovňové křížení cyklistů s dopravním proudem na silnici II/490 (ul. Sokolská). Podjezd je navržen i pod mostem na Čepkově. Počátek realizace - jaro 2019.

-  Rekonstrukce tř. 2. května. Rekonstrukce uličního prostoru, oprava komunikací pěších a navazujících sjezdů, budou doplněny chybějící přechody pro chodce a zvýšené prahy a místa pro přecházení, rekonstrukce dvou zastávek MHD, výměna trolejového vedení včetně trakčních stožáru, na kterých budou osazeny výložníky s novým veřejným osvětlením. Počátek realizace jaro 2019.

JEŠTĚ PÁR SLOV K PARKOVÁNÍ:  

Parkovací místa jsou problémem i v ostatních větších městech. Stupeň motorizace kopíruje životní úroveň, která se zvyšuje, Mnohdy má rodina dva i více automobilů a nastává tak problém třeba na sídlištích, která byla realizována v 70. letech minulého století a počet parkovacích míst odpovídal té době, kdy měla auto jen třeba každá třetí rodina. Snažíme se, kde to jenom jde, přidávat parkovací místa. Ale nechme to dělat za každou cenu, například na úkor zeleně.

A CO DÁL – projekty v přípravě:

 • Propojení R49 a I/49 – Obchvat Zálešné. Akce začíná v křižovatce Sokolská/Vršava I (pod Burešovem) a poté vede východním až jihovýchodním směrem kolem zástavby Zálešná a u vrátnice DSZO. Zbývající úsek  končící mimoúrovňovým napojením na tř. T. Bati (silnice I/49) je součástí Elektrizace a modernizace trati Otrokovice-Vizovice a a investorem je SŽDC. Náklady 500 milionů korun. Je před dokončením je dokumentace pro uzemní řízení, probíhá majetkoprávní příprava a výkupy pozemků
 • Prštenská příčka – napojení centrum Zlín- Prštné. Jedná se o kruhový objezd průměru 45m, který napojí prštné, průmyslovou zónu Rybníky a centrum. Součástí je i most nad Dřevnicí, který navazuje na související dopravní stavbu v rámci Elektrizace a modernizace trati Otrokovice – Vizovice. Náklady 40 milionů korun
 • Přeložky ulice Mostní pro křižovatku Mostní Březnická. Cílem je řešení dopravní závady propustnosti křižovatky, tak zajištění bezpečného provedení chodců frekventovanou křižovatkou. Hlavní aktivity: rozšíření vozovky ul. Březnická, napřímení vozovky ulice Mostní, včetně přechodů pro chodce a čtyřech nových zastávek MHD, světelné signalizační zařízení, řešeny přilehlé chodníkové plochy a cyklistické stezky, odvodnění komunikací a zpevněných ploch. Odhad nákladů je 60 - 80 milionů korun
 • Dopravní terminál. Řešený je prostor autobusového nádraží a okolí, kde vznikne moderní přestupní terminál. Úzce navazuje projekt Elektrizace a modernizace trati Otrokovice – Vizovice, který řeší výpravní budovu včetně nadzemního parkoviště. Nyní je zpracována dokumentace pro uzemní řízení. Výstavba od 06/2020
 • Napojení průmyslové zóny Zlín – východ. Jedná se o vybudování nového mimoúrovňového silničního připojení průmyslové zóny přes řeku Dřevnici a trať ČD. Stávající most bude zdemolován a nahrazen lávkou pro pěší a cyklisty ve stejné poloze. Stavba zahrnuje úpravu stávající průsečné křižovatky ul. Vizovická – ul. Pančava a ul. Pekárenská včetně úpravy točny MHD a opravy navazujících komunikací na ul. Pekárenská, Cecilka a Pančava. Součástí je i integrovaná zastávka ČD a ČSAD – přestupní terminál, vazba na MHD. Mimoúrovňové napojení bude zakončeno na ulici Cecilka kruhovým objezdem. Náklady 110 milionů korun
 • Rekonstrukce Havlíčkova a Peroutkova nábřeží. Projekt zahrnuje provedení dopravně-bezpečnostních úprav na ul. Havlíčkovo a Peroutkovo nábřeží podél areálu KNTB. Řeší bezpečnostní úpravy i cyklistickou stezku, včetně parkování. Cyklistická stezka bude smíšena pro pěší a cyklisty. Náklady 60 milionů korun
 • Parkovací dům v ulic Antonínova. Dvoupodlažní betonový objekt pro 48 parkovacím míst. Umístěn strategicky vedle Zlínské polikliniky

 

 Josef Novák, člen Rady města Zlína v letech 2014 – 2018, kandidát hnutí STAN