A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Bilancujeme období 2014 – 2018… HOSPODAŘENÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bedřich Landsfeld

Před osmi roky, kdy vstoupilo hnutí STAN na zlínskou radnici, stálo před těžkým úkolem: ekonomicky město stabilizovat a zároveň „umazávat“ vnitřní dluh, což značí investovat do věcí denní potřeby, od cest po chodníky přes školská zařízení či zeleň. Podařilo se. A podařilo se také udržet a dále rozvinout pověst Zlína jako jednoho z nejzelenějších měst v ČR. Jsme rádi, že park Komenského jste si oblíbili a že byl vyhlášen Parkem desetiletí v ČR, za úspěch považujeme to, že se každý rok ve Zlíně více stromů vysadí, než skácí.

Městskou „kasu“ a životní prostředí měl v uplynulých letech na starosti náměstek primátora Bedřich Landsfeld. Jeho bilancování let 2014 – 2018.

PŘÍKLADY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH INVESTIC:

Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova - Malenovice (II.etapa)

Rekonstrukce MK Mostní

Nákup nemovitostí tvořících areál tzv. TORZA na sídlišti Jižní Svahy

Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu (I.a II.etapa)

Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení na Stadionu mládeže

Regenerace panelového sídliště Malenovice - I. - V.etapa

Úprava prostor před Kinem Květen v Malenovicích

Regenerace panelového sídliště Podhoří (I. a II. etapa)

Obnova dětských hřišť dle koncepce

ZOO Zlín, investiční příspěvek na pavilon slonů

obnova Památníku T. Bati

Sportovní areál Kudlov

Cyklostezka 3 - Příluky - Lužkovice – Klečůvka

Stezka pro pěší a cyklisty podél Třídy T.Bati, ul. Lorencova - Podvesná XVII.

Přístavba a rekonstrukce kuchyně ZŠ Slovenská

Kanalizace Klečůvka

Kanalizace Veliková

Rek. pavilonu šaten, kuchyně a jídelny ZŠ Zlín, Komenského 78

Cyklostezka Lešná – Lukov

Sportoviště u ZŠ Okružní 4685, Zlín

Uvedený přehled nejvýznamnějších investičních akcí dokládá skutečnost, že jsme investovali velké finanční prostředky do různých oblastí, od veřejného prostoru a parků přes sportoviště, školy, kultury až po kanalizaci. Z přehledu vyplývá, že není pravdou, že investujeme jen do chodníků, jak je nám často vyčítáno. Investice se snažíme realizovat ve všech tematických oblastech i ve všech místních částech města Zlína.

Část investičních prostředků jsme zapojili na základě doporučení komisí místních částí, v centrální části města jsme nově zavedli participativní rozpočet se záměrem umožnit občanům ještě více se podílet na rozhodování o rozvoji města.

ČEHO JSME DOSÁHLI V OBLASTI HOSPODAŘENÍ:

Celkové příjmy města v posledních čtyřech letech nepravidelně rostly, což je především důsledkem celorepublikového růstu hrubého domácího produktu a s tím souvisejícího vyššího výběru daní. Rozpočet byl v průměru vždy přebytkový, což potvrzuje naší snahu vyhnout se „žití na dluh.“

Hlavní ukazatele finanční kondice města jsou:

 • podíl celkových zdrojů k celkovým pasivům, který by neměl být vyšší než 25 procent. Město Zlín vykazuje hodnotu pouze 4,64 procenta
 • celková likvidita by neměla dosahovat hodnot 0 až 1. Město Zlín vykazuje hodnotu 3,24

Z uvedených parametrů těchto ukazatelů je zřejmé, že město Zlín je ve velmi dobré finanční kondici, která se v posledním roce ještě více vylepšila.

ČEHO JSME DOSÁHLI V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Provedli jsme řadu opatření, jejichž účelem je zkvalitnit životní prostředí.

V oblasti péče o městskou zeleň například:

 • zintenzívnila se péče o parky
 • došlo k navýšení počtu sečí travnatých ploch
 • podařilo se vysadit tisíce nových stromů
 • Zlín má novou rozsáhlá květinovou výsadbu v záhonech
 • vysadily se nové cibuloviny
 • máme 17 tisíc auditovaných stromů z pohledu bezpečnosti, u kterých se každý zájemce dozví jejich zdravotní stav i perspektivu do budoucnosti
 • zkvalitnila se bezpečnostní údržba zahrad u škol a školek
 • provádíme bezpečnostní ošetření stromů na Lesním hřbitově

V oblasti životního prostředí na rozmanitosti druhů například:

 • revitalizace biokoridoru pod Jižními svahy
 • zřízení bezzásahových zón v městských lesích o celkové ploše 20 hektarů
 • založeny květnaté louky jako biotop vhodný pro hmyz
 • obnova původních ovocných sadů
 • vybudování nových úseků kanalizace na Klečůvce, Velíkové, Malenovicích
 • rozšíření sběru tříděného odpadu

A CO DÁL?

 • vybudujeme vodní biotop v Centrálním parku na Jižních svazích
 • upravíme okolí hradu Malenovice
 • ještě více rozšíříme květinovou výzdobu města

Bedřich Landsfeld, náměstek primátora v letech 2014 – 2018, kandidát hnutí STAN