A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Bilancujeme období 2014 – 2018… ŠKOLSTVÍ

Kateřina Francová

Školství, ať již mateřské, základní či speciální, patří mezi priority hnutí STAN. Ve Zlíně se podařilo do něj každý rok „napumpovat“ desítky milionů korun. Opravená či zateplená je tak řada budov, modernizovaly se kuchyně, kupovaly vybavení, pomůcky, pro předškoláky hračky. To vše je velmi důležité: nejen z hlediska péče o městský majetek, ale především proto, že v čistém, moderním a hezkém prostředí se pedagogům a dalším školským pracovníkům dobře pracuje – a dětem lépe vzdělává.

V letech 2014 – 2018 byla za oblast školství zodpovědná Kateřina Francová. Jaké je její účtování?

Naše děti jsou pro nás důležité, jsou naše budoucnost. Hlavní cíle, které jsme si v oblasti rozvoje školství na začátku vytýčili, byly:

 1. bezpečnost našich dětí
 2. zdraví – kvalitní stravování a podpora pohybových aktivit
 3. podpora individuálního rozvoje jednotlivých škol

Teď tedy jednotlivě body podrobněji:

BEZPEČNOST:

 V loňském roce jsme dokončili kamerové systémy a bezpečnostní tlačítka ve školách i školkách. Máme tedy přehled, kdo do škol vstupuje a co se před dveřmi školy děje a také v případě potřeby jsou ve všech školských zařízeních k dispozici bezpečnostní tlačítka. A to vše je napojeno na pult městské policie.

Vytvořili jsme pravidla krizových situací a začali pravidelně ve spolupráci s městskou policii a dalšími integrovanými složkami trénovat evakuace školských zařízení.

K bezpečnosti dětí, žáků a ostatních občanů, kteří se pohybují v okolí škol, by mělo přispět rovněž dopravní značení a případné omezení rychlosti ve vymezené době.

ZDRAVÍ:

Za období čtyř let zrekonstruovali a moderními přístroji vybavili 12 kuchyní v základních i mateřských školách. Důležitým požadavkem při rekonstrukci byla možnost dietního vaření. Počet dětí s nejrůznějšími dietními potřebami roste, dnes zajišťujeme dietní stravu v 8 školách.

Moderní a bezpečné školní hřiště je důležitým předpokladem pro pohyb dětí, nejen v hodinách tělesné výchovy a v družinách, ale i při pobytu na zahradě, jako je tomu u dětí v mateřských školách. Během letošních prázdnin se nám podařilo dokončit 12. školní hřiště.

Od Zlínského kraje jsme převzali pod svá křídla Plaveckou školu, neboť si uvědomujeme, že plavání je základní pohybovou aktivitou dětí a je důležité, aby každé dítě prošlo výukou. Každoročně přispíváme na povinný plavecký výcvik všem žákům 2. a 3. tříd.

PODPORA ROZVOJE:

Podařil se nám zavést jednotný elektronický zápis do všech školských zařízení, ale přesto je důležité, aby si každá škola i školka držela svou jedinečnost. Vzhledem k zvyšujícím se počtům dětí ve školách se nám podařilo navýšit provozní prostředky, které školám město poskytuje tak, aby škola zvládla pokrýt náklady na energie, běžné opravy a údržbu.

V rámci individuální podpory a rozvoje školy máme pro každou školu zažádáno o dotační projekt rekonstrukce učebny, výuky informačních technologií a také odborné učebny, dle požadavků a potřeby školy.

Zapojili jsme se do projektu MAP II, kde bychom chtěli získat finance na podporu, mimo jiné, matematické a čtenářské gramotnosti a rodilé mluvčí do škol.

Zvláštním zařízením, jemuž patří v našem městě již nezastupitelné místo, je Rehabilitační stacionář, který slouží dětem s různým stupněm postižení. I v tomto roce v něm dochází k četným vnitřním vylepšením, v minulém roce zde byla otevřena speciální zahrada pro děti s postiženími.

To vše a spoustu dalších drobností se podařilo zvládnout díky podpoře a pochopení kolegů, spolupráci několika odborů magistrátu a ředitelů jednotlivých školských zařízení.

A CO DÁL?

Bezpečnost našich dětí. V této oblasti bychom se rádi zaměřili na bezpečný prostor před školami. Je důležité vytvořit zóny pro rychlé a bezpečné ranní vystoupení dítěte a parkovací místa pro odpolední vyzvedávání dětí. Aktuálně máme připraven projekt před ZŠ Dřevnická a studii před ZŠ Komenského I.

Zdraví – kvalitní stravování a podpora pohybových aktivit. Chtěli bychom postupně dokončit rekonstrukce školních kuchyní a hřišť. Aktuálně máme připravený projekt na rekonstrukci největší školní jídelny na Hradské. A chtěli bychom vybudovat novou tělocvičnu pro základní školu Emila Zátopka.

Podpora individuálního rozvoje jednotlivých škol. Je důležité podporovat individualitu školských zařízení a pomáhat jim v jejich rozvoji.

I nadále budeme podporovat zachování provozu všech tří jeslí na území města. Je to nabídka pro maminky, které se musí brzy vrátit do zaměstnání. Tato zařízení slouží dětem ve věku 1 – 3 let.

Kateřina Francová, náměstkyně primátora v letech 2014 – 2018, kandidátka hnutí STAN

Co se také povedlo:

 • Zabezpečení MŠ, ZŠ kamery při vstupu, vstupní čipy, bezpečnostní tlačítka, vrátní
 • Příspěvky na povinný plavecký výcvik všem žákům 2 a 3 tříd cca 225 korun na žáka
 • Rozšíření dietního vaření v MŠ a ZŠ

nyní zajišťujeme diety v osmi ZŠ, v šesti vaříme (do 2 ZŠ dovážíme) a v pěti MŠ

Rekonstrukce a opravy:

 • Celkové rekonstrukce a přístavby - rekonstrukce a přístavba MŠ Slínová, přístavba ZŠ Štípa, v letošním roce začne budovat přístavba ZŠ Kvítková
 • Kuchyně – MŠ Luční, MŠ Podhoří + rekonstrukce jídelny pro důchodce, MŠ Družstevní, MŠ Kúty, MŠ Štefánikova, MŠ Osvoboditelů, MŠ Sokolská, ZŠ Komenského I, ZŠ tř. Svobody, ZŠ Komenského 78 (včetně jídelny), ZŠ Křiby, ZŠ Slovenská (včetně přístavby kuchyně)
 • Školní hřiště (zahrady) – MŠ Slovenská 1808 (BAOBAB), MŠ Kúty, MŠ Potoky, M. Knesla, MŠ Osvoboditelů, Rehabilitační stacionář Nivy, ZŠ E. Zátopka (nové hřiště), ZŠ Komenského 78, ZŠ M. Alše (nové hřiště + rekonstrukce stávajícího hřiště), ZŠ Okružní, ZŠ Štefánikova (hřiště pro školní družinu), v srpnu začne realizace rekonstrukce hřiště u ZŠ Štípa a ve fázi přípravy je rekonstrukce zahrady u MŠ Dětská, MŠ tř. T. Bati a MŠ Sokolská.
 • Tělocvičny – výměna palubovky ZŠ Dřevnická, opravy podlahy včetně výměny svítidel a rozvodů ZŠ Komenského I, oprava podlahy včetně sprch a umýváren ZŠ tř. Svobody
 • Zateplení budov – MŠ Slovenská 3660, MŠ Prštné, MŠ Dětská, MŠ Kudlov, ZŠ M. Alše, v letošním roce bude provedeno zateplení MŠ Česká, připravuje se výběrové řízení zateplení MŠ M. Knesla
 • Rekonstrukce střech  – MŠ Slovenská 3660, MŠ Milíčova, MŠ Budovatelská, MŠ Dětská, MŠ Kudlov, v letošním roce bude zateplena střecha MŠ Podhoří, připravuje se výběrové řízení na zateplení střechy MŠ M. Knesla
 • Výměna elektroinstalace  - MŠ Milíčova, MŠ Dětská, MŠ Podhoří, ZŠ Kvítková, ZŠ Okružní, ZŠ Křiby (částečná), ZŠ M. Alše (výměna el. rozvodných skříní)
 • Výměna osvětlení – ZŠ Komenského 78, Církevní základní a mateřská škola
 • Sociální zařízení – MŠ Družstevní, MŠ tř. T. Bati, MŠ Štefánikova, MŠ Podhoří, ZŠ tř. Svobody (ve škole + u sportovního areálu), ZŠ M. Alše (včetně rozvodů vody a odpadů)
 • Kanalizace – ZŠ Komenského 78 (vybudování nové), ZŠ Štípa (přípojka kanalizace k objektu školní družiny), MŠ Kudlov (dešťová kanalizace)
 • Rekonstrukce rozvodů vody a topení – MŠ Osvoboditelů, ZŠ Kvítková, ZŠ Komenského I (bez topení)
 • Vybudování nových tříd – ZŠ tř. Svobody (2 třídy), ZŠ Křiby (1 třída), MŠ Luční (1 třída – 28 dětí), MŠ Družstevní (1 třída – 28 dětí), pronájem dvou tříd Nad ovčírnou. Celkem už je ve 22 městských školkách 91 tříd pro 2 384, nabídka míst ve školkách se více méně rovná poptávce.
 • Ostatní – ZŠ Okružní – výměna hromosvodů, ZŠ Štípa a ZŠ M. Alše - vybudování oplocení kolem areálu školy, ZŠ Štípa – rekonstrukce šaten, ZŠ Komenského 78 – rekonstrukce pavilonu šaten a vybudování nového vchodu pro žáky 1. stupně, ZŠ - výměna serverů.

 

Celkem město Zlín vynaložilo do oprav a rekonstrukcí majetku ve školství tyto finanční prostředky:

                                     Opravy                                  Investice                            Celkem

 

Rok 2014                    22,464.825 Kč                      55,305.979 Kč                   77,770.804 Kč

Rok 2015                    27,120.170 Kč                      40,535.766 Kč                   67,655.936 Kč

Rok 2016                    18,287.145 Kč                      28,317.730 Kč                   46,604,875 Kč

Rok 2017                    26,583.379 Kč                      53,133.054 Kč                   79,716.433 Kč

 

Pro rok 2018 jsou schváleny investice v celkové výši více než 50 milionů Kč.