Navigace

Obsah

Bilancujeme období 2014 – 2018… DOPRAVA

Josef Novák

Doprava se bezesporu dotýká každého z nás. Jezdíme do zaměstnání, používáme MHD, parkujeme, každý den se pohybujeme po chodnících. Ale také jezdíme na kolech, koloběžkách či kolečkových bruslích. Je tak jasné, že dopravu my všichni považujeme za velmi, velmi důležitou.

Za poslední čtyři roky se nám proto podařilo proinvestovat v dopravě rekordní částky. Vše nejde řešit či odstranit hned, ale věci se ve Zlíně posouvají kupředu.

V letech 2014 – 2018 byl za oblast dopravy zodpovědný Josef Novák. Jaké je jeho hodnocení?

Do dopravy se ve Zlíně investuje nejvíce za poslední roky, okolo 130 milionů korun ročně. Podařilo se opravit páteřní, tedy ty nejdůležitější silnice a chodníky ve městě. Během každého roku vznikají desítky nových parkovacích míst, další stovky se během oprav legalizují.

Každý rok se podaří uskutečnit desítky větších či menších akcí. Těžko je všechny vyjmenovat, proto jsem vybral pouze ty největší nebo významné:

 

NYNÍ REALIZOVANÉ STAVBY:

Úprava komunikace nad ulici Štefánikova kolem nového komplexu UTB. Křižovatka ulic Pasecká – Klabalská. Regenerace sídliště Podhoří III. etapa – 2. stavba. Rozšíření parkovacím míst JS – ulice Česká. Chodník podél tř. T. Bati, 81. budova – křižovatka Prštné

STAVBY S JIŽ VYBRANÝM ZHOTOVITELEM:

Ulice Středová - oprava komunikace a stezka pro cyklisty. Ulice Ševcovská a Díly II, úprava uličního prostoru

STAVBY PŘIPRAVOVANÉ K SOUTĚŽI NA ZHOTOVITELE:

- Ulice Dřevnická - parkování u škol. Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou v Přílukách. Vybudování chodníku z ulice Vinohrádek ke hřbitovu Mladcová. Regenerace panelového sídliště – 7.etapa

Aktuálně pracujeme na třech projektech, které zaplatíme z evropských peněz (až 100 milionů korun):

- Ulice Středová oprava komunikace a stezka pro cyklisty. Povrch ulice Středová je ve špatném stavu, v lokalitě je zhoršená dopravně-bezpečnostní situace chodců a cyklistů. Projekt zahrnuje obnovu povrchu vozovky, realizaci bezpečnostních úprav křižovatek a přechodů pro chodce, součástí řešení je výstavba cyklistické stezky, kombinované s cyklopruhy a piktogramovými koridory pro cyklisty. Počátek realizace podzim 2018.

- Cyklostezka ulice Výletní a Tyršovo nábřeží. Dojde k vybudování průjezdního koridoru pro cyklisty na ulicích Tyršovo nábřeží a Výletní v centru Zlína. Koridor bude částečně řešen jako stezka pro chodce a cyklisty se smíšeným provozem a částečně jako cyklotrasa na zklidněném úseku Tyršova nabřeží. Součástí řešení jsou komplexní dopravně-bezpečnostní opatření v lokalitě. V rámci řešeného úseku bude vybudován podjezd pod Cigánovským mostem z důvodu potřeby  mimoúrovňové křížení cyklistů s dopravním proudem na silnici II/490 (ul. Sokolská). Podjezd je navržen i pod mostem na Čepkově. Počátek realizace - jaro 2019.

-  Rekonstrukce tř. 2. května. Rekonstrukce uličního prostoru, oprava komunikací pěších a navazujících sjezdů, budou doplněny chybějící přechody pro chodce a zvýšené prahy a místa pro přecházení, rekonstrukce dvou zastávek MHD, výměna trolejového vedení včetně trakčních stožáru, na kterých budou osazeny výložníky s novým veřejným osvětlením. Počátek realizace jaro 2019.

JEŠTĚ PÁR SLOV K PARKOVÁNÍ:  

Parkovací místa jsou problémem i v ostatních větších městech. Stupeň motorizace kopíruje životní úroveň, která se zvyšuje, Mnohdy má rodina dva i více automobilů a nastává tak problém třeba na sídlištích, která byla realizována v 70. letech minulého století a počet parkovacích míst odpovídal té době, kdy měla auto jen třeba každá třetí rodina. Snažíme se, kde to jenom jde, přidávat parkovací místa. Ale nechme to dělat za každou cenu, například na úkor zeleně.

A CO DÁL – projekty v přípravě:

 

 Josef Novák, člen Rady města Zlína v letech 2014 – 2018, kandidát hnutí STAN