A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Co napsala média...

Přemístění nemocnice ze Zlína? Důrazně odmítáme, vzkazuje město

Zlín – Rada města Zlína odmítá úvahy hejtmana Jiřího Čunka na přemístění KNTB mimo krajské město. Je přesvědčena, že obyvatelé i návštěvníci největšího města v regionu musí mít k dispozici plnohodnotné zdravotnické zařízení. Zároveň vyzývá představitele Zlínského kraje, aby spíše řešili koncepci a fungování největší nemocnice v regionu, zlepšování poskytovaných služeb a trvalý návrat ekonomiky do plusových čísel. 

Tímto vyjádřením radnice reaguje na množící se informace, že Zlínský kraj, který je zřizovatelem KNTB, zvažuje její přemístění ze Zlína. „Už jsem požádal pana hejtmana o schůzku, nejen na toto téma, ale i další, které se krajské nemocnice týkají. Vím, že se tímto zařízením hodně zabývá a snaží se jeho problémy řešit. Bude lepší s ním vše probrat osobně. Pokud by přemístění myslel vážně, což si ale osobně nemyslím, museli bychom se proti tomuto nápadu důrazně ohradit. Nemocnice má smysl pouze ve Zlíně, kde do ní mají pacienti, jejich rodiny i většina zaměstnanců nejblíže. A při léčení akutních případů jde o čas mnohdy především. Převážení vážných stavů třeba někam k Holešovu si nedokážu ani představit. Jako lékař i primátor tohle odmítám, stejně jako celá městská rada,“ vzkázal Miroslav Adámek, který je také členem dozorčí rady Krajské nemocnice T. Bati.

Velmi pozorně hodlá město Zlín sledovat i snahy omezovat rozsah služeb nemocnice. Chápe sice stanovisko, že u některých specializací může být výhodnější jejich zajišťování ve spolupráci s okolními, pro tyto účely lépe vybavenými zdravotnickými zařízeními, dít se tak musí ale na základě dlouhodobě promyšlené koncepce. „Je pro mne naprosto zarážející a šokující, že se řadu naprosto nepřijatelných nápadů dovídáme z médií a netušíme, nakolik vážně jsou míněny. Přitom rozvoj nemocnice je jedním ze zásadních témat v našem městě. Zajímalo by mne, zda vůbec existuje smysluplná koncepce, na jejímž základě nápady na přestěhování nemocnice či zrušení vybraných oddělení vznikají. Některé kroky už se dokonce realizují a my se zatím jen z různých stran dozvídáme, co by se mělo ještě rušit. To není ten nejlepší přístup ke krajskému městu, na jehož území se KNTB nachází a které je pro krajskou nemocnici i krajský úřad významným partnerem," upozornil náměstek primátora Patrik Kamas.

K lepší spolupráci město Zlín vyzývá vedení krajské nemocnice. Odmítá, aby se o některých důležitých krocích, které se ho navíc týkají, dozvídalo až tiskových zpráv KNTB, jak se stálo třeba ve věci zamýšlených dopravních řešení v nemocnici a jejím okolí. „My bychom také uměli posílat partnerům vzkazy přes noviny, to ale není dobrý či konstruktivní přístup. Proto vedení krajské nemocnice žádáme, aby s námi vedlo dialog,“ prohlásil náměstek primátora Ondřej Běták.

Město Zlín se snaží pomáhat KNTB dlouhodobě. Vyčlenilo například byty pro zdravotnický personál nemocnice, pro který se tak práce ve Zlíně stala atraktivnější, pomáhá se zkvalitňováním prostředí nemocnice, podporuje projekty, které mají za cíl vylepšovat její vybavení a funkčnost. Dlouhodobě podporuje dárcovství krve a různé charitativní akce, například Život je dar nebo Malé mimi. Ve stádiu příprav jsou zásadní dopravní opatření, která mají zvýšit dostupnost KNTB, půjde například o vznik nových parkovacích míst na Havlíčkově nábřeží, výstavbu cyklostezky, v úvahu přichází i zavedení MHD do areálu nemocnice. Již několik let funguje tzv. centrální linka MHD, která na své trase propojuje nemocnici s různými institucemi a klíčovými částmi Zlína. „Pozitivně vnímáme, že hospodaření nemocnice se nyní dostalo do plusových čísel,“ dodal Miroslav Adámek.

zdroj: www.zlin.eu

Levnější voda a teplo. Jinak i pro rok 2018 setrvalý stav

Zlín - Zlíňané se pro rok 2018 nemusí obávat ze strany města a městských společností žádného dramatického nárůstů cen. Naopak, ve dvou případech dojde ke zlevnění a to v případě vody a tepla.

„Městu se daří dobře, jeho daňové příjmy se díky stálému růstu DPH zvyšují, není tedy důvod navyšovat jakékoliv poplatky, myslím ty, které jako město dokážeme ovlivnit. Užívejme si proto tuto z ekonomického hlediska příznivou dobu,“ vzkázal primátor Miroslav Adámek.

Jaké jsou tedy ceny pro rok 2018?

Vodné a stočné = cena klesne.

Cena vody ve Zlíně klesne v roce 2018 o jednu korunu. Spotřebitelé tak zaplatí za1000 litrůčástku 85,71 Kč včetně DPH, na rozdíl od 86,71 Kč včetně DPH v roce 2017. Snížení ceny, první od roku 2004, je výsledkem několikaměsíčních jednání mezi městem Zlínem a společnostmi Vodovody a kanalizace Zlín (VaK) a Moravská vodárenská (MOVO). Pokles ceny vody o jednu korunu se projeví na dalším snížení zisků Moravské vodárenské a to o osm milionů korun. Navíc tato soukromá společnost slíbila navýšit o pět milionů roční nájemné, které platí VaK.

V pořadí měst v ČR podle ceny vody už Zlín klesl z nelichotivého 2. místa v roce 2011 do čtvrté desítky. Může za to tzv. „mrazení“ cen vody, což znamená, že od roku 2012 se cena mění pouze o inflaci, kterou město nedokáže ovlivnit. V příštím roce bude klesání pořadím díky snížení ceny vody nadále pokračovat. Za svou denní spotřebu vody Zlíňan zaplatí cca 8 korun. Více informací z oblasti vodárenství zájemci naleznou v banneru Voda ve Zlíně, který je umístěn na hlavní stránce webu www.zlin.eu.

Teplo = těšte se na pokles.

Dle informací městské společnosti Teplo Zlín se očekává, že její strategický partner, firma Alpiq, bude pro rok 2018 zdražovat dodávky tepla o cca 2,5 procenta. Odběratelů Tepla Zlín se to však toto zdražení nedotkne a to díky nákladovým úsporám, kterých tato firma dosáhla.  I díky nim naopak cena tepla pro rok 2018 pro odběratele společnosti Teplo Zlín poklesne oproti předchozímu roku cca o dvě koruny na GJ.

Nájemné v městských bytech = beze změny.

K poslední změně došlo v roce 2014, tehdy se výše nájmů snižovaly. Od té doby je setrvalý stav. U standardních bytů je nájemné 79,53 Kč za metr čtvereční, u bytů ve velkokapacitních domech na Okružní, Středové a Nad Ovčírnou to je 69 Kč za metr čtvereční, u bytů se sníženou kvalitou pak 65 Kč za metr čtvereční, u bytů se státní dotací 19,66 Kč až 58,98 Kč za metr čtvereční. U bytů určených pro seniory a zdravotně postižené osoby je nájem 19,66 Kč až 40 Kč za metr čtvereční. Mladé rodiny platí ve startovacích bytech zvýhodněné sazby od 50 Kč do 60 Kč za metr čtvereční.

Svoz komunálního odpadu = stále za 500 Kč

Na zaplacení ročního svozu komunálního odpadu bude nadále stačit obyvatelům Zlína částka 500 Kč. A to i přesto, že město na tuto činnost doplácí ročně cca 10 milionů korun.

V případě svozu komunálního odpadu bude město i nadále poskytovat občanům řadu úlev a osvobození. Například úlevu ve výši 40 procent z poplatku poskytuje město dětem do 18 let a seniorům od 65 let, studenti studující mimo Zlínský kraj nebo občané, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P. Osvobození ve stoprocentní výši město poskytuje občanům, kteří se více jak deset měsíců v kalendářním roce zdržují mimo Zlín a tento fakt prokáží patřičným dokladem.

Radnice apeluje na občany, aby tento poplatek (ale i jiné) řádně zaplatili. Případné neplatiče bude kontaktovat prostřednictvím vymáhacího oddělení a to nařízením daňové exekuce - například srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů či třeba přikázáním pohledávky z účtu. Vymáhací oddělení magistrátu taktéž spolupracuje se soudními exekutory.

Jízdné v DSZO = sedmým rokem beze změny.

K poslední změně cen jízdného došlo v roce 2011 aod té doby se jezdí v MHD za stejné částky. Mění se pouze kvalita cestování a ta se průběžně zvyšuje, zejména díky nákupům nových vozů. Co se týká cen, i v roce 2018 bude stát základní jízdenka na 20 minut 12 Kč. Za nepřenosnou síťovou měsíční permanentku zaplatí cestující 480 Kč. Více k cenám jízdného i aktuálním novinkám na www.dszo.cz.

Psi = chovatelé a majitelé si mohou připravit stejnou částku jako v minulých letech.

Výše poplatku za psy je stanovena podle trvalého bydliště. Částka se pohybuje v rozmezí 200 do 1 000 Kč za jednoho psa, cena závisí na lokalitě a dané ulici, jejichž soupis je přílohou obecně závazné vyhlášky. Osoby pobírající jakýkoliv druh důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů, platí po prokázání 200 Kč. Splatnost tohoto poplatku je při roční periodě platby 30. dubna a při nahlášené pololetní periodě platby, kdy částka poplatku přesahuje 1 000 Kč, je splatnost 30. dubna a 30. září.

Daň z nemovitosti = koeficienty zůstávají.

Nemění se už od roku 2014. Pro pozemky, obytné domy a byty jsou ve Zlíně uplatněny tyto: na katastrálním území Lhotka u Zlína, Salaš u Zlína, Klečůvka, Lužkovice, Velíková, Kudlov, Štípa, Kostelec u Zlína, Mladcová, Jaroslavice u Zlína a Příluky u Zlína jde o nejnižší koeficient 2, v Malenovicích u Zlína, Prštném a Loukách nad Dřevnicí to je koeficient 2,5, střed Zlína je zatížen koeficientem 4,5.

zdroj: www.zlin.eu

Rozpočet města v roce 2018. Přebytkový

Zlín – V roce 2018 bude město Zlín hospodařit s přebytkovým rozpočtem. Celkové příjmy by měly dosáhnout výše 1 510 237 000 Kč, zatímco výdaje 1 505 437 000 Kč.

Návrh rozpočtu schválili zastupitelé města na svém jednání dne 14. prosince. Pro bylo 24 z nich, proti žádný, 12 zastupitelů se zdrželo.

Rozpočet pokrývá veškeré provozní výdaje města a umožňuje, aby plnilo své funkce. Mezi důležité a sledované oblasti výdajů patří investice. Na ně je v roce 2018 vyčleněno téměř 244 000 000 Kč. „Oproti předchozímu rozpočtu jde o navýšení o více než 80 milionů korun. Na investice ale budeme mít k dispozici ještě více než čtvrt miliardy a to díky přebytku z roku 2017. Přesná částka se ukáže po uzavření hospodaření za tento rok,“ konstatoval náměstek primátora Bedřich Landsfeld, do jehož kompetencí patří ekonomika města.

Mezi zásadní nové investice pro rok 2018 lze zařadit rozšíření parkovacích stání a úpravu komunikací ulic Česká, Slezská a  Moravská na Jižních Svazích, jde o projekt za cca 50 000 000 Kč. Další modernizaci čeká areál lázní na ulici Hradská. V padesátimetrovém bazénu vznikne odpočinková a relaxační zóna, whirpool, počítá se s výměnou jižní prosklené stěny a úpravami technického zázemí. Náklady dosáhnou výše 34 000 000 Kč. V oblasti školství bude finančně nejnáročnější vybudování nového sportoviště u ZŠ Zlín, Křiby, celkové náklady dosáhnou výše 10 000 000 Kč. Na investice do místních částí je v rozpočtu opět vyčleněno 25 000 000 Kč.

Na dokončení akcí, které byly zahájeny v roce 2017, je v rozpočtu na rok 2018 vyčleněno cca 38 000 000 Kč. Více než 19 000 000 Kč půjde na dofinancování rekonstrukce dvou na sebe navazujících křižovatek na ulici Pasecká. Dalších 9 100 000 Kč bude využito na dofinancování přístavby učeben na základní škole na ulici Kvítková, 18 500 000 Kč bude směřovat na rekonstrukci ulice Zámecká ve Štípě.

Desítky milionů korun zamíří na další modernizaci a rozvoj ZOO Zlín, která je dlouhodobě jedním z nejnavštěvovanějších míst na Moravě. Na první etapu Karibuni, jehož dominantou bude chovné zařízení pro slony, půjde z městského rozpočtu 30 000 000 Kč. Dalších 6 000 000 Kč bude investičním příspěvkem na vybudování expozice jaguárů.

Na splátku bankovních úvěrů předpokládá město vynaložit v roce 2018 částku ve výši 64 800 000 Kč. Aktuální dluh města k 30. listopadu 2017 je ve výši 445 000 000 Kč.

zdroj: www.zlin.eu

Cena vody klesne. O korunu na každý kubík

Zlín – Cena vody ve Zlíně klesne v roce 2018 o jednu korunu. Spotřebitelé tak zaplatí za 1000 litrů částku 85,71 Kč včetně DPH, na rozdíl od letošních 86,71 Kč včetně DPH. Snížení ceny, první od roku 2004, je výsledkem několikaměsíčních jednání mezi městem Zlínem a společnostmi Vodovody a kanalizace Zlín (VaK) a Moravská vodárenská (MOVO), kterých se účastnil i hejtman Jiří Čunek.

„Děkuji všem zúčastněným za vstřícnost, bez ní by k této dohodě dojít nemohlo. Už dříve se nám podařilo zastavit rychlý růst ceny vody, a od příštího roku dokonce dojde k jejímu poklesu. Je to úspěch, zvláště v dnešní době, kdy ceny prakticky všeho postupně rostou,“ konstatoval primátor Miroslav Adámek.

Pokles ceny vody o jednu korunu se projeví na dalším snížení zisků Moravské vodárenské a to o osm milionů korun. Navíc tato soukromá společnost slíbila navýšit o pět milionů roční nájemné, které platí VaK. „O tyto peníze se zvýší naše každoroční investice,“ ujistil Svatopluk Březík, předseda představenstvaVaK Zlín.

Na základě aktuální dohody bude MOVO platit společnosti Vodovody a kanalizace Zlín roční nájemné ve výši 133 milionů Kč. „Jsem rád, že jsme díky společnému úsilí dosáhli shody, která nejen zlevní vodu pro všechny ve Zlíně, ale také přinese více prostředků pro rozvoj vodárenské infrastruktury,“ prohlásil Martin Bernard, generální ředitel Moravské vodárenské. „Dohodu vnímáme jako jeden z dalších kroků na společné cestě k rozvoji vodárenství na Zlínsku, na kterém společně pracujeme více než třináct let,“ dodal vzápětí.

O detailech dohody a také o dalších možnostech vývoje v oblasti vodárenství chce Zlín informovat ostatní akcionáře VaK z řad měst a obcí. Ještě v květnu je pozve na odborný seminář. „Naším zájmem je, aby co nejvíce akcionářů táhlo za jeden provaz, jen tak můžeme situaci kolem vody co nejefektivněji řešit,“ prohlásil Miroslav Adámek, podle kterého už nyní hlasuje v průměru 80 procent akcionářů včetně Zlína jednotně.

V pořadí měst v ČR podle ceny vody už Zlín klesl z nelichotivého 2. místa v roce 2011 do čtvrté desítky. Může za to tzv. „mrazení“ cen vody, což znamená, že od roku 2012 se cena mění pouze o inflaci, kterou město nedokáže ovlivnit. V příštím roce bude klesání pořadím díky snížení ceny vody nadále pokračovat.

Vodárenství na Zlínsku funguje na základě tzv. provozního modelu. Jeho podstatou je to, že VaK prodal veškerý mobiliář společnosti Moravská vodárenská, která je dceřinou společností nadnárodního koncernu Veolia. Do ní přešla i většina zaměstnanců. VaK si ponechal nemovitosti - tedy například síť vodovodních potrubí a čističky -  a pronajal je na 30 let Moravské vodárenské. Platnost této smlouvy je napadena u soudu.

Tzv. provozní model je v ČR nejrozšířenějším. Naopak, pouze jedno procento vodáren si samy provozují města a obce.

Za posledních 12 let VaK Zlin investoval do modernizace svého majetku 1,4 miliardy Kč. Výsledkem je, že třetina vodovodního potrubí je zcela nová. Za svou denní spotřebu, která je cca90 litrů, platí spotřebitel v současnosti asi 7 Kč.

Zdroj: www.zlin.eu

ZOO Zlín… očekává narození slůněte!

Zlín – ZOO Zlín má velkou naději, že bude vůbec prvním areálem v České republice, kde se narodí mládě slona afrického. Podařila se totiž inseminace slonice Zoly. Pokud vše půjde dle předpokladů, mohlo by se slůně narodit ve Zlíně v létě roku 2018, po dvaadvacetiměsíční březosti.

„Je to skvělá zpráva a to hned z několika důvodů. Každé slůně přispívá k zachování tohoto ohroženého a zranitelného druhu, to především. Ale bylo by také skvělým dárkem pro návštěvníky naší zoologické zahrady. Lze si nyní jen intenzívně přát, aby vše dobře dopadlo,“ prohlásil primátor Miroslav Adámek.

Příběh zlínských slonů se začal psát v dubnu 2003, kdy zoo po dlouhých pěti letech jednání získala tři samice z jihoafrického Krugerova parku – devítiletou Kali, osmiletou Zolu a sedmiletou Ulu.

Původním záměrem zlínské zoo byl pouze chov slonic. Pro chov sloního samce by bylo nutné vybudovat samostatný pavilon i venkovní výběh, vzhledem k tehdejším prostorovým i finančním možnostem zoo to však nebylo možné. V souvislosti s plánovaným rozvojem zoo a celkovým obratem v chovu slonů v Evropě však v roce 2014 došlo k zásadní změně. Evropská asociace zoologických zahrad požádala o zapojení geneticky významných zlínských slonic do chovného programu, ať již přímo ve Zlíně nebo v jiném zařízení. ZOO Zlín se rozhodla přistoupit k umělé inseminaci slonic a v rámci připravovaného projektu Karibuni vybudovat největší vnitřní ustájení - rozloha 3 000 metrů čtverečních - pro slony v Evropě.

První krok k vytouženému slůněti přišel v roce 2014. Nabídku na spolupráci přijal Con Mul, odborník na chov slonů z nizozemského Ouwehands Dierenpark Rhenen. „Dva roky ošetřovatelé pod vedením Cona Mula pozvolna připravovali slonice na inseminaci. Trénink spočíval ve zvládnutí velkého množství cviků, které na sebe postupně navazovaly. Slonice tak byly postupně připravovány na všechny úkony, které jsou pro provedení inseminace nezbytné,“ prozradil Roman Horský, ředitel ZOO Zlín.

Jedním z nejobtížnějších úkolů bylo naučit slonice vstupovat do inseminačního boxu, zvykaly si na něj několik měsíců. Bylo nutné je naučit vcházet do něj, zůstat vevnitř, přivyknout na to, že se box za nimi zavře. To vše znamenalo přípravu na umělé oplodnění. Ošetřovatelé také slonicím pravidelně, někdy i několikrát denně, odebírali moč a krev pro stanovení hladiny hormonů a pohlavního cyklu slonic.

Vybrána byla jednadvacetiletá Zola

Adaptaci na box poměrně rychle zvládly slonice Zola a Ulu. Zoo tak mohla přistoupit k jejich vyšetření a monitoringu funkčnosti pohlavních orgánů. Toto vyšetření provedl tým německých odborníků z  Leibniz-Institut für Zoo-und Wildtierforschung Berlín pod vedením Prof. Dr. Thomas B. Hildebrandta. Na základě provedených prohlídek a návyku na box byla pro umělé oplodnění jako první vybrána jednadvacetiletá Zola. Rozběhl se kolotoč každodenních odběrů krve a moči pro stanovení nejvhodnějšího termínu inseminace. Právě načasování inseminace je důležitým předpokladem její úspěšnosti. Neurčoval se však pouze den, ale téměř ideální hodina realizace umělého oplodnění.

První inseminace samice slona afrického na území České republiky proběhla 29. září 2016. Trvala pět hodin. Ošetřovatelé nejprve během tréninku navedli Zolu do boxu. Poté nastoupili němečtí kolegové a provedli samotný zákrok. Pro oplodnění slonice bylo dovezeno semeno z francouzské Zoo Beauval.

Za přípravou a úspěšnou realizací tohoto mimořádného projektu stojí nejen více než dvouletá náročná práce zlínských ošetřovatelů a zoologů, ale také úzká spolupráce s významnými odbornými institucemi v Nizozemí, Německu a Francii. „Neméně důležité bylo i zajištění finančních prostředků pro kompletní přípravu a provedení inseminace, které dosáhly výše přes jeden milion korun. ZOO Zlín je plně pokryla z vlastních příjmů,“ uvedl náměstek primátora Bedřich Landsfeld, do jeho kompetencí zlínská zoo patří.

Skvělá zpráva přišla v polovině ledna

Samotná inseminace znamenala teprve začátek celého procesu reprodukce. Velmi důležitý byl pro ZOO Zlín leden 2017. Právě v tomto období se dle provedených testů měla dozvědět, zda je slonice Zola březí. Z německé společnosti Hormone Laboratory Göttingen, která po celou dobu prováděla pro zoo rozbory vzorků moči, přišla v polovině ledna skvělá zpráva. „Potvrdila, že inseminace se zdařila a slonice Zola je již ve čtvrtém měsíci březosti. Pokud půjde vše podle předpokladů, slůně by se mělo narodit v létě příštího roku. Porod by probíhal ještě ve stávajícím pavilonu, který zoo pro tyto potřeby náležitě upraví. Prostor pavilonu bude paprskovitě rozdělen na tři samostatné části, aby každá ze slonic měla svůj vlastní prostor,“ sdělil Roman Horský.

V roce 2017 se však v rámci projektu Karibuni rozběhne ve spolupráci se Zlínským krajem výstavba prvního ze dvou výběhů pro slony v hodnotě 20 milionů korun. Sloni jej budou moci využívat již v roce 2018. I když tyto prostory nebudou ještě přístupny návštěvníkům, zoo jim díky nové vyhlídce nabídne pohled na novou část. V roce 2018 na výstavbu prvního výběhu pro slony naváže realizace další části chovného zařízení s podporou zřizovatele zoo, města Zlína. Do roku 2021 tak bude dokončena část I. etapy Karibuni. Celkové finanční náklady I. etapy budou činit 200 milionů korun, město Zlín se na spolufinancování I. etapy bude podílet částkou 60 milionů korun.

Na začátku léta 2017 ZOO Zlín seznámí zřizovatele a návštěvníky s podrobným generelem celé oblasti. Co se týká slonic Ulu a Kali, ošetřovatelé s nimi pokračují v dalším tréninku. Jako druhá je pro inseminaci připravována samice Kali. Pokud vše včetně vyšetření a monitoringu pohlavních orgánů bude v pořádku, umělé oplodnění Kali by mohlo proběhnout v první polovině roku 2017. ZOO Zlín také postupně shromažďuje materiál pro připravovaný dokument, který představí celý unikátní projekt reprodukce slonů afrických.

Co bude Karibuni

Karibuni, nejrozsáhlejší projekt zlínské zoo v celé historii, vznikne během nadcházejících let na nově získaných pozemcích o ploše plných 24 hektarů. Návštěvníky zavede do oblasti střední a západní Afriky a umožní jim během 30 až 40 minut poznat regiony uvedených oblastí. Rozhodující byla volba pohybu návštěvníků v této oblasti. Řešení počítá s třemi trasami, země - voda - země, které na sebe budou navazovat. Pozemní varianta bude zajištěna pomocí safari trucků, které jsou obdobou velkého nákladního automobilu s kapacitou až 70 osob. Vodní trasa bude realizována díky loďkám upevněným na řetězovém systému. Návštěvníci tak budou moci pozorovat mnohé druhy zvířat z bezprostřední blízkosti, a v některých místech by dokonce mohli být součástí jejich teritoria. Zoo počítá s tím, že projekt ponese vysokou edukativní hodnotu tematicky zaměřenou na faunu i na život v daném prostředí, a to vše v kombinaci se silným zážitkem.

Hlavní dominantou bude chovné zařízení pro slony odpovídající nejnovějším poznatkům a standardům chovu a rozmnožovaní afrických slonů. Mimo slonů se tato oblast stane domovem dalších zástupců africké fauny, a to primátů, šelem, afrických kopytníků a pravděpodobně i hrochů.

Zdroj: www.zlin.eu