A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Volební program Starostů a nezávislých Zlín pro období 2018 - 2022

Předkládáme vám volební program. Pojmenovává oblasti, kterým se chceme – pokud nám k tomu dáte důvěru – dále věnovat. Volební program jsme sestavili tak, aby byl v nastávajících čtyřech letech REALIZOVATELNÝ. Pokud nás budete chtít i ve třetím volebním období na radnici, garantujeme vám, že se jmenovaným oblastem budeme věnovat s maximální péčí a nasazením.

V uplynulých osmi letech jsme dokázali, že umíme držet slovo. Jsou za námi výsledky, hotová práce. Děkujeme, že nám věříte.

1/ Moderní město

Zlín potřebuje moderní technologie, ať již v dopravě, pro komunikaci radnice s veřejností, ve školství, v cestovním ruchu, či v péči o zeleň. Podpoříme zavádění těchto technologií. Jedním z cílů je, aby se co nejvíce mezi občanem a úřadem dalo vyřídit elektronicky. Už nyní spolu komunikují vozy MHD a semafory na křižovatkách, systém je možné rozšiřovat. Počítáme se zaváděním chytrých technologií do veřejného osvětlení. Zavedeme bikesharing, tedy systém sdílení kol a elektrokol na území města. Při modernizaci města hodláme spolupracovat s Univerzitou Tomáše Bati a dalšími institucemi. Rozvoj musí pokračovat.

2/ Bezpečné město

Zlín se řadí mezi bezpečné adresy. Zasadíme se o to, aby tomu tak bylo i nadále. Prosadíme zkvalitnění pracovních podmínek pro strážníky Městské policie, kteří mají na bezpečnost v ulicích a na veřejných prostranstvích zásadní vliv. Budeme pokračovat v úzké spolupráci s Policií ČR. Prostřednictvím našich zástupců v Parlamentu ČR budeme iniciovat tvorbu zákona, který umožní vykazovat problémové osoby z města. Prosadíme trvalé nasazení asistentů v MHD, kteří během zkušebního období významně přispěli k bezpečnosti cestujících v trolejbusech a autobusech, jejich úkolem je z vozů MHD vykazovat individua obtěžující ostatní. Normální je se ve městě nebát.

3/ Doprava

Silnice, chodníky, mosty, lávky – budeme pokračovat v investicích do dopravní infrastruktury. Zjednodušíme parkování v centru města a zvýhodníme obyvatele Zlína, zavedeme navigační parkovací systém. Zrealizujeme připravený projekt výstavby parkovacího domu u polikliniky a parkování před KNTB včetně navazujících dopravních ploch Budeme pokračovat v rekonstrukci ulic na JS i v opravách povrchů komunikací v jiných částech. Vybudujeme připravované napojení průmyslové zóny Zlín – východ, které firmám i lidem zlepší dopravní obslužnost a průjezdnost v dané lokalitě. V centru Zlína provedeme zásadní rekonstrukci křižovatky Mostní – Březnická. Rozrůstat se bude nadále i síť cyklostezek včetně připravované realizace cyklostezky Tyršova – Výletní. Doprava je klíčem pro další rozvoj města.

 4/ Velké projekty

Dopravní terminál Zlín – centrum, obchvat Zálešné, Velké kino, rekonstrukce náměstí Míru a další.  Město si to může dovolit, dostalo se do výborné finanční kondice. V předchozích osmi letech jsme se zaměřili na umazávání vnitřního dluhu města, šlo o stovky menších projektů, investice byly směřovány na modernizaci škol, regenerace parků, stavby městských hřišť, úpravy veřejných prostranství, opravy cest a chodníků.

Prosadíme rekonstrukci zámku a přilehlého parku Svobody. Nedovolíme realizovat experimenty s touto budovou, které byly nedávno předloženy společností Zlínský zámek o.p.s. K zámku a jeho budoucnosti je nutné přistupovat s úctou a vědomím jeho historické hodnoty. V parku nebudeme slibovat nemožné, rekonstrukce se uskuteční s ohledem na fakt, že jde o památkově chráněné místo. Nebojíme se velkých plánů.

5/ Školství

Máme děti, a proto jsme se shodli, že jsou pro nás důležité čtyři body: bezpečnost našich dětí ve školách i před školou, zdravé stravování, podpora pohybových aktivit a moderní školy. A co máme v plánu? Chceme zrekonstruovat další kuchyně a jídelny, nejdříve na Hradské, dále opravovat tělocvičny a hřiště. Pro 1. a 9. ZŠ postavíme tělocvičnu novou. Plánujeme pro všechny školy vybudovat odborné učebny a podpořit rodilé mluvčí do všech škol. Zaměříme se na vytváření bezpečného prostoru před školami. V dětech je naše budoucnost a vzdělání jim otvírá cestu k lepšímu životu

6/ Sociální oblast

Pro aktivní seniory chceme rozšířit nabídku „Živého Zlína“ a podporovat kluby seniorů. Také víme, že je důležité podpořit pečovatelskou, asistenční službu a zasadit se o výstavbu domova pro seniory. Chceme i nadále podporovat všechny organizace, které se starají a pomáhají seniorům a zdravotně postiženým občanům města Zlína. Víme, že pomáhat potřebným je důležité.

7/ Sport
Díky efektivně nastavenému systému budeme i nadále významně podporovat organizace a spolky, které umožňují sportovat dětem a mládeži. Budeme prosazovat další investice do sportovišť na území města tak, aby bylo zajištěno kvalitní zázemí pro rozvoj dětí a mládeže. Zasadíme se o vybudování sportoviště na Jižních Svazích na ploše po tzv. “torzu.” Vybudujeme moderní sportovní halu pro kolektivní sporty - například pro florbal - pod sportovní halou Euronics a budeme usilovat o převzetí a zkvalitnění velkých sportovišť patřících ke standardu krajského města. Dokončíme modernizaci celého areálu městských lázní. Dále budeme podporovat významné sportovní akce, které se na území města Zlína uskuteční. Stále platí, že sport je “zdravá droga.”

8/ Zdravotnictví

Neuhneme se svého stanoviska, že ve Zlíně má sídlit krajská nemocnice s kompletním rozsahem odborných pracovišť. Naopak, podpoříme její další rozvoj a zkvalitňování péče. Zlín a nemocnice patří k sobě.

9/ Životní prostředí

Každý rok se ve Zlíně vysadí více stromů, než pokácí a v tomto trendu chceme pokračovat. Rozšíříme ještě více plochy osázené květinami. Připravíme revitalizaci Centrálního parku na Jižních Svazích, který rozšíříme o vodní biotop a plochy po bývalém „torzu.“ Park za Městským divadlem přebudujeme do nové podoby. Jsme součástí přírody – chraňme ji.

10/ Bydlení

Hodláme zvýšit částky určené na modernizaci městských bytů. Jejich počet nebude klesat, tyto byty jsou určené pro pomoc lidem v nouzi, mladým rodinám a seniorům. Hodláme udržet dosavadní výše nájemného. Podpoříme výstavbu nových bytů ve Zlíně ve vhodných lokalitách, radnice je pro investory významným partnerem. Mít kde bydlet je základní potřebou lidí.

11/ Kultura a volnočasové aktivity

Aby byl Zlín nadále příjemným místem pro život, musí své obyvatele a návštěvníky také bavit a inspirovat. Budeme dále podporovat Městské divadlo, Filharmonii Bohuslava Martinů, zkvalitňovat programy Vánočních trhů, jarmarků a projektu Živý Zlín, který už několik let nabízí lidem – zejména rodinám - zdarma zábavu. Více akcí chceme nově zaměřit na seniory a zdravotně postižené. Pokračovat bude rozšiřování programů do místních částí. Budeme dále podporovat významné kulturní akce ve městě, jako je filmový festival, Barum rally, Neznámá Země a další, a také organizace, které je pořádají. Pokračovat bude nadále podpora spolků a kulturních institucí. Vytvoříme nový web, který bude nabízet kompletní informace o volnočasové nabídce ve Zlíně.  Život je také o zábavě.

12/ Místní části

I nadále budeme podporovat místní části a to jak vyčleňováním finančních zdrojů pro komise místních částí, tak i jinými investicemi. Pro střed města budeme pokračovat v projektu "Tvoříme Zlín," v jehož rámci mohou občané navrhovat investice. Pokračovat budou opravy komunikací, výstavba kanalizací, podporovat budeme zájmové kluby a organizace. Centrum nebo místní části – Zlín je jen jeden.

13/ ZOO Zlín

Každý rok areál na Lešné navštíví přes 600 tisíc lidí, proto mu v našem volebním programu věnujeme samostatný bod. Bude pokračovat rozvoj zoologické zahrady, rozsáhlé projekty jako Karibuni nebude možné bez podpory města zrealizovat. Věnovat se budeme i zkvalitnění infrastruktury v okolí zoo. ZOO Zlín je klenot.

14/ Zlín – vstřícné město pro život

Je mnoho způsobů, jak může radnice zpříjemnit lidem život. Třeba co nejnižšími poplatky, které může ovlivnit. Například platbu za odpady. Po osmi letech našeho působení na radnici je město Zlín v takové finanční kondici, že může zcela odpustit tento poplatek dětem a seniorům. Prosadíme také, aby naši dříve narození spoluobčané mohli získat Seniorpas pro jízdu v MHD již v 65 letech místo v současných 70 letech věku.  Pokud po volbách opět zasedneme v koalici, garantujeme vám předložení návrhu, který tuto novinku co nejdříve zavede.  

Přijďte 5. – 6. října k volbám. Volte číslo 5. 

Děkujeme za důvěru.